the Umpire :: Huurvoorwaarden
Osre logo

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Om u als woningzoeker optimaal van dienst te zijn worden hier de voorwaarden benoemd waaraan u moet voldoen om te kunnen huren in The Umpire.

Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (inclusief eventuele dertiende maand, vakantietoeslag en vaste bonussen) minimaal gelijk dient te zijn aan 3,5x de kale maandhuur. Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen en kan op twee manieren worden meegenomen:

  • Het tweede inkomen wordt voor de helft bijgeteld en dient minimaal 1,5x de kale maandhuur te bedragen; of
  • Het tweede inkomen wordt volledig bijgeteld en dient minimaal 1,5x de kale maandhuur te bedragen. In dit geval is tevens een waarborgsom van tenminste 3x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) van toepassing.

Voor gepensioneerden geldt dat het bruto maandinkomen minimaal gelijk dient te zijn aan 3x de kale maandhuur. Een eventueel 2e inkomen wordt bij gepensioneerden geheel meegenomen.

De woningen zijn niet geschikt om te worden verhuurd aan woningdelers die geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren.

Zelfstandig ondernemer / uitzendkrachten

Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. (Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaven aan te leveren van hun dienstverband)

Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden bij oplevering van de woning. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, 2 recente jaarrekeningen en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen.

Aanvullende informatie

  • U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
  • Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te houden met bijvoorbeeld een waarborgsom van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De vastgoedbeheerder behoudt zich het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Valsheid in geschrifte

Wanneer aspirant huurder(s) vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning is de verhuurmakelaar genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht)

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaven aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toeslagen zijn. Wij houder er rekening mee dat gepensioneerden ca. 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Wanneer u beschikt over eigen vermogen kunt u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.

Indien u nog openstaande vragen heeft, bekijk dan ook de FAQ. Als deze niet de gewenste antwoorden bieden kunt u contact opnemen met de beheerder.Wil jij ook wonen in The Umpire?

Ben jij één van de 59 gelukkige huishoudens die hier komt wonen?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in want het aanbod is beperkt.